Claimprocedure Autogarantie.nl

Als je een (beginnend) defect opmerkt, verzoeken wij je om dit defect zo snel mogelijk te melden via onze website. Je ontvangt direct na het invullen van het claimformulier een bevestigingsmail met daarin een link met aangesloten garages bij jou in de buurt. Bij een van deze aangesloten garages kun je een afspraak maken om een diagnose te laten stellen. Het stellen van een diagnose door een aangesloten garage is voor Autogarantie.nl noodzakelijk om jouw claim in behandeling te kunnen nemen.

De aangesloten garage stelt de oorzaak en de omvang van het defect vast. Vervolgens dient hij een gespecificeerde offerte m.b.t. de reparatie in via ons claimportal. De garagist is reeds in het bezit van de inloggegevens voor ons claimportal of kan deze alsnog aanvragen. Onder een gespecificeerde offerte verstaan wij:
- Informatie over (de oorzaak van) het mankement
- Kosten van de reparatie
- Het gehanteerde werkplaatstarief per uur
- De duur van de reparatie
- De kilometerstand ten tijde van het defect

Jouw claim wordt in behandeling genomen zodra wij de offerte ontvangen hebben. Autogarantie.nl streeft er naar jou op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur binnen 3 uur van een reactie te voorzien. Je ontvangt een reactie van Autogarantie.nl op het bij ons bekende e-mailadres. Als er sprake is van een grote reparatie, controleert een onafhankelijke specialist de oorzaak van het defect.

Let op: de garage kan pas met de reparatie beginnen als jij een akkoord met bijbehorend autorisatienummer hebt ontvangen van Autogarantie.nl. Bij reparatie zonder akkoord vervalt je recht op een vergoeding! Als het defect niet onder de dekking van jouw garantie blijkt te vallen worden de diagnosekosten niet door Autogarantie.nl vergoed. Raadpleeg hiervoor jouw garantievoorwaarden.